Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım Haklarına İlişkin Tescil, Terkin, Yenileme, Devir İşlemleri
  • Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Telif Haklarının Korunmasına İlişkin Hukuki İşlemler
  • Uluslararası Marka Araştırması, Tescili ve Devri İşlemleri
  • Lisans Sözleşmeleri Görüşmelerine Danışmanlık ve Sözleşmeleri Hazırlamak
  • Haksız Rekabetin Önlenmesi
  • Telif Hakkı ve Uyuşmazlıkları
  • Gizlilik ve Ticari Sırlara İlişkin Sözleşmeler ve Uyuşmazlıklar

YUKARI