Şirketler Hukuku

  • Şirket Kuruluşu, şube ve İrtibat Bürolarının Kurulması
  • Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılması
  • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
  • Şirket Alım ve Satımları
  • Şirket Nev’i Değişiklikleri
  • Hissedarlar Arası Uyuşmazlıklar
  • Şirket Yöneticilerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
  • Gümrük ve Kambiyo Mevzuatından Kaynaklanan

YUKARI