İş Hukuku

  • Bireysel Hizmet Sözleşmeleri
  • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerin Yapılması
  • İş Yeri Sicil Dosyaları ve İşyeri Kayıtlarının Yasal Standartlara Oturtulması
  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Uyuşmazlıkları (İş kazaları ve meslek hastalığı durumunda yapılması gerekli işlemler, müracaatlar)
  • İş Sözleşmelerin Feshi ve Bundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
  • İşçiler Tarafından Açılan Davaların Takibi
  • Yargı aracılığıyla işe dönüş kararı getiren işçiler için hareket tarzı
  • İşçi sayısına bağlı düzenlemeler

YUKARI