Gayrimenkul Hukuku

  • Gayrimenkul alım ve satım işlemleri
  • İpotek kurulması ve ipotek terkini
  • Tapu işlemleri
  • Her türlü gayrimenkul kiralama sözleşmeleri
  • Gayrimenkul satış vaadi, Kat Karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • İnşaat ve Gayrimenkul İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
  • Tapu İptal ve Tescil davaları, Men’i Müdahale, Şuf’a, Geçit Hakkı Davaları
  • Kamulaştırma Davaları

YUKARI